Platba – termín

Výbor OZ ukladá členom OZ uhradiť poplatky za nahlásené koše, nahlášku na dlhé a superdlhé trate a doplatok k členskému poplatku za lietajuceho člena 5 €. Termín platby je do 2.5.2021. Pokladník OZ.

ZO Čaklov- 1683,4

ZO Vranov-726,4

ZO Trebišov- 1677,6

ZO Hencovce- 2414,4

ZO Humenné- 1081,2

ZO Michalovce- 319,4

ZO Strážske- 30

Trebišov(smer Sk-Cz)-103,2 -nahlásil p. Frič

V týchto sumách sú zahrnuté dlhé a superdlhé trate a nahláška boxov na