Platba rezervný fond

Prosím pokladníkov ZO aby uhradili platbu do rezervného fondu OZ za preteky 2020.

Čaklov-121 eur

Vranov-77 eur

Hencovce-135 eur

Strážske-60 eur

Humenné-75 eur

Michalovce-115 eur

Trebišov-111 eur

Stropkov m.-130 eur