Oznam

Prosíme záujemcov o PREPRAVU HOLUBOV,
aby kontaktovali p. Gaňa na tel.: 0907 900 568.