Oznam

Rozdeľovník boxov podľa jednotlivých ZO

Hencovce 30 ks

Trebišov 14 ks

Stropkov-m 13 ks

Humenne 9 ks

Čaklov 8 ks

Vranov 7 ks

Stražske 7 ks

–––––––––––––––––––––––

spolu 96 ks

Názor na “Oznam

Nie je možné pridávať komentáre.