Opravy vo výsledkoch

Prosím chovateĺov, ktorý majú chyby vo výsledkoch 2020 aby to nahlasili na moje t.č

alebo email do 28.8.2020

P.K