Objednávka materiálu na rok 2021

Objednávku materiálu na rok 2021 ( krúžky, gumičky, kontrolné listy) je potrebné zaslať spolu s evidenčným listom do 25.2.2020 na adresu tajomníka.

Peter Kmec