Obežník

Prosíme zástupcov ZO, aby do 13. augusta 2015 nahlásili predpokladaný počet chovateľov a holubov, ktoré sa zúčastnia na pretekoch mláďat p. Kopasovi.

Nácvik mláďat sa uskutočni 16. augusta 2015 – ranný zber – odchody auta:

  • Trebišov – 04.00 hod.
  • Michalovce – 05.00 hod.
  • Humenné – 06.00 hod.
  • Strážske – 06.30 hod.
  • Hencovce – 07.30 hod
  • Vranov nad Topľou 08.00 hod.

Počet holubov do koša: 30 ks
Cena za kus: 0,10 €

Pretek  Limanowa 1 sa prekladá na 30. augusta 2015. Zber podľa harmonogramu starých holubov.

Počet holubov do koša: 30 ks
Cena za kus 0,20 €

Platby za nácvik a preteky poukážu ZO na účet OZ Michalovce s patričným označením za platbu.