Obežník č.1/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                       Obežník  č. 1/2016.

Na základe doručených podkladov zo SZCHPH a KDTVR Šariš vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník.

 

  1. Výbor OZCHPH žiada všetky základné organizácie ,aby pokladníkovi OZ uhradili poplatky za rodové krúžky a pretekové gumičky, ktoré si objednali na rok 2017. Cena za 1 kus u rodových krúžkov je 0,25.- EUR a cena za 1 ks pretekovej gumičky  je 0,06,- EUR.

Termín úhrady :  do 30.11.2016                                                  

  1. Organizátor tohtoročnej výstavy poštových holubov KDTVR Šariš / OZ CHPH Bardejov / oznamuje ,že výstava sa bude konať 3.12.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku vo Svidníku  / je to v centre mesta pri kruháči/.

 

V Humennom  9.10.2016                                                                          Peter  Kristiňak

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.