Obežník

                                   Obežník pre ZO .

TERMÍNY:

1.Všetky ZO pošlú výcvikárovi OZ do prvého preteku kontrolné odtlačky z konštatovacích hodín          a protokoly o čipovaní holubov. Vycvikár ZO skontroluje dátum vystavenia protokolu.

2.Presvietenú stranu s posledným očkovaním a stranu s menom z očkovacieho preukazu poslať  do prvého preteku OTOVI GAŇOVI.Slovenské Nové Mesto , Hlavná 84 , 076 33.

Ďalej k pretekovej sezóne:

-Uzatváranie hodín najmenej jednu hodinu pred plánovaným odchodom auta.

-Otváranie hodín podľa pokynov výcvikára OZ. Ak niektorá ZO chce otvoriť hodiny v inom otváracom čase musí požiadať výcvikára OZ a to najmenej 3 hodiny pred otváraním.

-Konštatujúci BENZING-LIVE  sa nemusia zúčastniť otvárania hodín ak v klube zostanú 5 chovatelia a 5 konšt. systémy.

-Dodatočné čipovanie holubov vložiť do obálky a priložiť k obálke s kontrolnými listami , protokolom

    o nasadzovaní  a na zadnú stranu napísať odkaz pre výcvikára OZ :posielam obálku s protokolom     

    o čipovaní. Obálku  výcvikárovi odovzdá pri spätnej ceste sprievodca.

-Člen nasadzovacej komisie nemôže byť v rovnakom čase v dvoch komisiách .

-Za správnosť nasadzovania v klube zodpovedá  vedúci nasadzovacieho strediska. Zodpovedá aj za počty holubov v košoch. Počet na krátke a stredné trate je 35 ks.

-V každom nasadzovacom stredisku musí byť nástenka na ktorej je čas zrazu na košovanie ,odchod auta a čas uzatvárania hodín , evidenčný list ZO a meno vedúceho NS.

– Ak sa zmení miesto vypustenia holubov , dohliadne sprievodca aby štartér zapísal nové súradnice

-Každý klub dá svoje holuby v aute na vopred určené miesto ,  za čo zodpovedá vedúci NS a sprievodca. Ak niektoré koše zostanú neobsadené , tiež musia ísť na miesto klubu ktoré nasadzuje ale ostanú nezaplombované.

-Plombujú sa všetky otváracie časti koša a z jedného NS do druhého NS sa plombujú páky na prepravnej klietke.

– konštatovací systém Tipes – profi, pri výpadku prúdu treba kontrolovať poradové číslo holubov

Pre viac informácií klik: www.postoveholuby.sk/pretekový poriadok

PK