NP BRUSEL

SZCHPH dňa 27.7.2019 usporadúva NP BRUSEL . Zúčastniť sa ho môže každý chovateľ, ktorý záväzne nahlási holuby. Predbežná cena za holuba je 2€. Nasadzovacie stredisko určí SZ. Holuby si do nasadzovacieho strediska odvezie každý individuálne. Holuby hlásiť do 30.5.2019 do 16:00 hod. , telefonický 0907954267 alebo e-mailom akmec@post.sk.

PK