Aktualizácia – návrh pretekového plánu pre rok 2021 – podľa ZO Michalovce

Aktualizácia plánu: plán sa predbežne pozdáva aj chovateľom OZ Bardejov, Košice a Sabinov.

Vážení chovatelia OZ CHPH Michalovce, v prílohe nájdete návrh plánu pretekov pre rok 2021 podľa ZO Michalovce. Prosíme, aby ste si tento plán preštudovali a zvážili, aby v dohľadnom čase, keď to bude povolené, sme mohli na Valnej hromade OZ CHPH tento plán schváliť alebo pozmeniť.

Plán pripravil: Július Frič