Nahláška-termín

Prosím zodpovedných zástupcov všetkých ZO , aby celkovú nahlášku za celú ZO doručili do 29.3.2020 na moju e-mailovu adresu alebo telefonicky. Nahlásiť treba dlhé a superdlhé preteky.

akmec@post.sk ,tel.0907 954 267

P.K