Nahláška košov

OZ vyzýva výcvikárov ZO aby do 20.3.2021 zaslali na emailovu adresu akmec@post.sk nahlášku košov na krátke trate – 5 pretekov a stredné trate- 5 pretekov – spolu 10 pretekov. Cena za koš je 110 €. Počet holubov do koša je 35.

Preteky sú v pretekovom pláne OZ a sú tam aj alternatívne preteky v prípade uzavretia hraníc. Nahlášky sa robia na preteky smer Poľsko. Krátke a stredné trate poletí OZ samé. Zároveň je potrebné do 20.3.2021 zaslať nahlášky na dlhé a superdlhé trate.

P.K.