NÁCVIK

Nácvik

Nácvik je naplánovaný na 28.4.2019 .Momentálne je auto v oprave , takže naisto budeme vedieť  v

 piatok. Ak sa nestihne opraviť  ,tak sa nácvik ruší.

Zber: Trebišov –sobota večer        

nedeľa: Michalovce -5.00

          Humenné -5.45

          Strážske – 6.15

          Hencovce – 6.45

          Vranov – 7.15

          Čaklov – 7.45

          Stropkov – 8.45

Cena za holuba: 0,12 Eur

Peniaze vložiť do obálky, na ktorú treba napísať počet nasadených holubov a sumu. Obálku prelepiť a 3x podpísať.

Bližšie informácie v piatok večer.

Peter  Kmec