Nácvik Sivá Brada

Prosím vedúcich nasadzovacích stredísk aby dodržali počty nahlásených holubov a nasadzovacie boxy naplňovali po 35 ks a neuplny box označili a šoferovi nahlásili počet kusov.Obálku s počtom kusov a peniazmi vložiť do obálky a odovzdať šoferovi.Cena za holuba 0.1€.

počet nahlásených košov:

Trebišov-16

Michalovce-7

Humenne-7

Strážske-8

Hencovce-23

Vranov-7

Čaklov-17

Stropkov m.-11

pri zmene nas. holubov hlásiť na tel.0907 954 267

P.K