Nácvik-platba

Cena za holuba je 0,15€

Peniaze vložiť do obálky ,uzavrieť a na obálku napísať počet holubov ,sumu a odovzdať vodičovi.

Počet holubov do jedného koša 25.