Nácvik

Prosím výcvikarov ZO aby do štvrtka 22.8.2019 nahlásili počty holubov na nácvik ,ktorý by sa uskutočnil v nedeľu 25.8.2019.Holuby hlásiť Petrovi Kmecovi.

Možnosti:

1.Ľubotín

2.Gorlice

3.Nowy Žmigrod

Poraďte sa v kluboch a do štvrtka nahláste.