Nácvik Kurov

Dňa 24.4.2021  v sobotu sa uskutoční nácvik Kurov.

Plán zberu 24.4.2021

Trebišov – 6.30 hod 

Humenné – 7.45 hod 

Hencovce – 8.15 hod 

Vranov – 8.45 hod 

Čaklov – 9.15 hod 

Prosím vycvikarov ZO aby do štvrtka 22.4.2021 nahlásili počty holubov na nácvik za ZO.

Pri zlej predpovedi sa nácvik presunie na nedeľu.

P.K