Miedzychód

Pretek Miedzychód 2, konaný dňa16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 9:30 hod/ 12 košov

Michalovce: čas 10:10 hod/ 4 koše

Hencovce: čas 11:00 hod/ 25 košov

Stropkov mes. : čas 12:00 hod/ 7 košov