Miedzychód 3

Pretek Miedzychód 3, konaný dňa30.6.2019, košovanie dňa 29.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 10:00 hod ( TV+MI)

Hencovce: čas 11:00 hod ( HEN+ČAK+ VT+STRA+HE)

Stropkov mes. : čas 12:00 hod