Miedzychód 1

Pretek Miedzychód 1 konaný dňa 2.6.2019

Košovanie 1.6.2019 sobota

Harmonogram zberu / počet košov

Trebišov-9:30 / 11

Michalovce-10:10 / 4

Hencovce-11:00 / 25

Stropkov-12:00 / 6

Počet holubov do koša : 26 ks.

Prosím vedúcich nasadzovacích stredísk aby dodržali stanovený čas.

P.K