Memorial J.Bojka

Oznamujeme chovateĺom že v rámci preteku Sadki 4 sa uskutoční memorial J.Bojka.Víťazí tím s najnižším súčtom koeficientov prvých dvoch nasadených holubov.