Info pre chovateľov

Na stránke mypigeons pretek Proszowice-Rudno Gorné sú zverejnené dve videá, pod obrázkom v pravom dolnom rohu klikni “viac videí” pre otvorenie. Štart preteku a napájanie.