Holuby naviac 2019

Hencovce: 17,4€

Čaklov: 10,8€

Michalovce: 1,20€

Trebišov: 18,60€

Stropkov mesto: 73,20€

Zaplatiť do pokladne OZ do 25.8.2019