Guľaš

Výbor OZ-Michalovce oznamuje svojim členom ,že dňa 8.8.2020 sa uskutočni posedenie po ukončeni pretekov starych holubov.

Miesto konania:Nový Ruskov

Základne organizácie nech nahlásia do 25.7.2020 počet zúčastnených členov z organizačných dôvodov .Všetci členovia sú vítaní .

P.K