Evidenčné listy

Poprosím všetkých tajomníkov ZO, aby zaslali evidenčné listy svojích ZO do 25.2.2020 na e-mail : akmec@post.sk alebo na adresu Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69.

EL môžte doniesť aj na konferenciu.

Tlačivo EL si môžte stiahnuť na www.postoveholuby.sk

Peter Kmec