Dezinfekcia košov

Poprosím všetky ZO, aby koše ktoré používali v pretekoch 2019 vyčistili a vydenzifikovali . To isté platí aj pre prepravcu, aby vyčistil prepravnú klietku.