Demmin

Pretek Demmin, konaný 23.6.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 21.6.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.