Demmin 3

Pretek Demmin 3, konaný 25.7.2021.

Zraz na košovanie 23.7.2021 v Hencovciach o 15.45 hod. Odchod auta 16.45 hod.