Demmin

Pretek Demmin konany 12.7.2020

Košovanie na pretek 10.7.2020 o 15.00 hod v Hencovciach .