Demmin 2 (náhrada za zrušený Schwerín)

Pretek Demmin 2, konaný 11.7.2021

Harmonogram zberu: 9.7.2021 v Hencovciach  zraz- 15.00 hod. 

Odchod auta- 16.30 hod

( Schwerín- zrušené vypúšťanie miesto, náhrada Demmin – dohoda KDTVR )