Brzeźnica 3 koef.

Pretek Brzeźnica 3 konaný 2.6. 2019

Každy môže nasadiť ľubovoľný počet holubov cena za holuba je 0,25 eur

Peniaze je potrebné zaplatiť pri nasadzovaní na pretek.

Auto pôjde do každej ZO ak bude počet nasadzujúcich 5 a viac.

Počty nahláste do pondelka 27.5.2019 do 12:00hod. na Petra Kmeca .