Archívy autora: admin

Nahláška košov

OZ vyzýva výcvikárov ZO aby do 20.3.2021 zaslali na emailovu adresu akmec@post.sk nahlášku košov na krátke trate – 5 pretekov a stredné trate- 5 pretekov – spolu 10 pretekov. Cena za koš je 110 €. Počet holubov do koša je 35.

Preteky sú v pretekovom pláne OZ a sú tam aj alternatívne preteky v prípade uzavretia hraníc. Nahlášky sa robia na preteky smer Poľsko. Krátke a stredné trate poletí OZ samé. Zároveň je potrebné do 20.3.2021 zaslať nahlášky na dlhé a superdlhé trate.

P.K.

Schôdza výboru OZ.

V nedeľu 20.1.2019 o 14.00 hod. sa bude v starom kultúrnom dome v Hencovciach konať schôdza výboru OZ  Michalovce rozšírená o predsedov a výcvikárov všetkých ZO. Účasť je žiadúca.

 

Zájazd na CV – Trenčín

ZO CHPH Bidovce organizuje zájazd na Stredoeurópsku a CV v Trenčíne 27.1.2018. Kapacita autobusu 40 osôb, predpokladaná trasa Valaliky, KE žel. st., Bidovce – smer Prešov, Trenčín. Cestovné 20 € pri naplnení kapacity autobusu.
Info a nahlášky p. Dulovič – tel. 0915 317 897, P. Šeňo – tel. 0917 656 698

Nácvik – mladé

Nácvik mladých holubov sa presúva na 20.8.2017. Zber holubov bude 19.8.2017.

Do stredy 16.8.2017 je každá ZO povinná vycvikárovi OZ nahlásiť počet holubov na nácvik.

Oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 7. 8. 2017 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Hencovce Rudolf HRUBOVSKÝ.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. 8. 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vranove nad Topľou – Čemerné.

                                                              Česť jeho pamiatke.

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 29. mája 2016 nás vo veku 54. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce, ZO Čaklov – Miroslav Gaľa.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 31. mája 2016 o 14.00 hodine v Dome smútku v Zamutove.

Česť jeho pamiatke

+++

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 8. mája 2016 nás vo veku 59. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Vladimír Hric.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Nácvik Smilno – zber

Zber Smilno – sobota 23. 4. 2016

Trebišov – 5.00 hod.
Michalovce – 6.00 hod.
Humenné – 7.00 hod.
Strážske – 7.30 hod.
Hencovce – 8.00 hod.
Vranov n/T. – 8.30 hod.
Čakľov – 9.00 hod.