Andrespol 2

Pretek Andrespol 2 konaný 13.6.2021

Harmonogram zberu: 12.6.2021

Trebišov- 15.45 hod 

Hencovce- 16.30 hod 

Vranov- 17.00 hod 

Čaklov- 17.30 hod