Aktív predsedov ZO

Dňa 21.6.2019 o 18.00hod v KD v Hencovciach je zvolaný aktív predsedov všetkých ZO v OZ Michalovce.

Účasť predsedov alebo ich zástupcov je povinná.