Mesačné archívy: apríl 2021

Začiatok pretekov

Pretekova sezona 2021 začina pretekom Limanowa 9.5.2021 , druhý pretek Proszowice (Krakow) 12.5.2021, Miechow 16.5.2021

Celý pretekový plán bude na stránke- mypigeons.

Termín

Výbor OZ ako organizator pretekov, vyzýva p. Friča zaslať výboru zmluvu o preprave PH na preteky smer SK-CZ, veterinárne povolenie prepravcu , školenie vodiča a sprievodcu. Potvrdenia je potrebné poslať do 7.5.2021, na e-mail (akmec@post.sk).

Nácvik-nahláška

Do štvrtka 29.4.2021 vycvikari ZO nahlásiť počty na nácvik Kurov( pri Bardejove),  ktorý sa uskutoční 2.5.2021. Počty hlásiť p.Kopasovi alebo p.Kmecovi.

Platba – termín

Výbor OZ ukladá členom OZ uhradiť poplatky za nahlásené koše, nahlášku na dlhé a superdlhé trate a doplatok k členskému poplatku za lietajuceho člena 5 €. Termín platby je do 2.5.2021. Pokladník OZ.

ZO Čaklov- 1683,4

ZO Vranov-726,4

ZO Trebišov- 1677,6

ZO Hencovce- 2414,4

ZO Humenné- 1081,2

ZO Michalovce- 319,4

ZO Strážske- 30

Trebišov(smer Sk-Cz)-103,2 -nahlásil p. Frič

V týchto sumách sú zahrnuté dlhé a superdlhé trate a nahláška boxov na

Nácvik Kurov

Dňa 24.4.2021  v sobotu sa uskutoční nácvik Kurov.

Plán zberu 24.4.2021

Trebišov – 6.30 hod 

Humenné – 7.45 hod 

Hencovce – 8.15 hod 

Vranov – 8.45 hod 

Čaklov – 9.15 hod 

Prosím vycvikarov ZO aby do štvrtka 22.4.2021 nahlásili počty holubov na nácvik za ZO.

Pri zlej predpovedi sa nácvik presunie na nedeľu.

P.K