Mesačné archívy: október 2020

Platba za objednávku mat. na r.2021

Pokladník OZ Michalovce žiada ZO o zaplatenie objednaného materiálu na r.2021.Platby zrealizujte do 20.11.2020 do pokladne OZ

………………………………krúžky……….k.l……..gum.

ZO-Stropkov m.          840             3

Michalovce                 1200           3

Humenné                    1200           4

Hencovce                    1600                        2000

Čaklov                         1040

Vranov                         400

Strážske                      1000

Trebišov                     1800

krúžky…….1 ks……….0.25 €

kontrolne listy ……….4 €

gumičky…….1 ks…………..0.06 €

 

 

   

 

Zrušenie schôdze

Z dôvodu protipandemických opatrení sa plánovaná schôdza výboru OZ ruší.Výbor OZ bude ďalej pracovať cez e-mail.Z tohoto dôvodu predseda OZ žiada členov výboru o zaslanie e-mailovej adresy.Svoje e-mailove adresy zasielajte na: akmec@post.sk

p.k

Podlžnosti ZO

NEDOPLATKY 2020

ZO-MICHALOVCE

-členské: 20 eur

-rezervný fond st.holuby: 115 eur

-nahláška dlhé trate: 86,4 eur

ZO-STRÁŽSKE

-rezervný fond st.holuby: 60 eur

-nahláška dlhé trate: 24 eur

ZO-HUMENNÉ

-členské:15 eur

-rezervný fond st.holuby: 75 eur

-holuby naviac dlhé trate: 3 eur

ZO-STROPKOV MESTO

-rezervný fond st.holuby: 107 eur

-holuby naviac dlhé trate: 1,2 eur

ZO-ČAKLOV

-rezervný fond ml.holuby: 9 eur

-holuby naviac dlhé trate: 3 eur

ZO-HENCOVCE

-rezervný fond ml. holuby: 9 eur

ZO-VRANOV N/T.

-rezervný fond ml.holuby: 10 eur

NEDOPLATKY 2019

ZO-STRÁŽSKE

-členské 35 eur

-rezervný fond ml.holuby: 4 eur

-nahláška dlhé trate: 124 eur

-koše ml.holuby: 40 eur

pokladník OZ-Michalovce: Ing. Bašista Marián

Schôdza výboru OZ

Predseda OZ -Michalovce pozýva členov výboru OZ na schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa, 24.10.2020 o 18.00 hod v Novom Ruskove.

Program schôdze-

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2020

2. Dorovnanie podľžnosti ZO za pretekovú sezónu 2020

Ukončenie pretekovej sezóny 2020

Po poslednom preteku mladých holubov ,sme ukončili pretekovú sezónu 2020. Výbor OZ gratuluje víťazom jednotlivých kategórii k dosiahnutým výsledkom a všetkým chovateľom praje veľa úspechov do nasledujúcej sezóny.