Mesačné archívy: február 2020

Termín

Je utorok a stále nemám EL Strážskeho a Trebišova .Kluby ktore mi nepošlu EL do štvrtka budu mať EL z minuleho roku.Spolu s EL treba poslať zoznam odberateľov časopisu PH,nahlašku krúžkov, gumičiek a kontrolnych listov.Ak nahlašky nepošlete kružky nebudu.

P.K.

Výberové konanie

Výbor OZCHPH Michalovce vyhlasuje výberové konanie:

a.) preprava poštových holubov na preteky pre OZ Michalovce

b.) spracovateľa výsledkov pre OZ Michalovce

Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69 alebo na akmec@post.sk do 31.3.2020.

Evidenčné listy

Poprosím všetkých tajomníkov ZO, aby zaslali evidenčné listy svojích ZO do 25.2.2020 na e-mail : akmec@post.sk alebo na adresu Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69.

EL môžte doniesť aj na konferenciu.

Tlačivo EL si môžte stiahnuť na www.postoveholuby.sk

Peter Kmec

Pozvánka na oblastnú konferenciu

Výbor OZCHPH pozýva zvolených delegátov na oblastnú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2020 zo začiatkom o 14:00 hod. v starom Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa o činnosti OZCHPH za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2019
 9. Voľba výboru OZCHPH
 10. Pretekový plán 2020
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2019 dosiahli životné jubileum ( 50,60,70)

Jubilanti: Marko, Gajdoš L., Gešper, Sklenár, Puškáš, Babjak, Valiga, Hirjak, Mičko, Antolík, Vavrek, Schlenc, Cehula

Počet delegátov : Čaklov 3, Hencovce 6, Vranov 2, Humenné 3, Strážske 3, Michalovce 4, Trebišov 5, Stropkov 4

Peter Kmec