Mesačné archívy: august 2019

Nácvik 2 Ľubotín

Dňa 25.8.2019 sa uskutoční nácvik mladých holubov Ľubotín.

Harmonogram zberu:sobota 24.8.2019

Trebišov-18:30

Michalovce-19:15

Humenné-20:00

Strážske-20:30

Hencovce-21:00

Vranov-21:30

Čaklov-22:00

Stropkov m.-23:00

Cena za holuba:0.15€

Peniaze vložiť do obálky napísať sumu a počet kusov a odovzdať šoférovi.

Nácvik

Prosím výcvikarov ZO aby do štvrtka 22.8.2019 nahlásili počty holubov na nácvik ,ktorý by sa uskutočnil v nedeľu 25.8.2019.Holuby hlásiť Petrovi Kmecovi.

Možnosti:

1.Ľubotín

2.Gorlice

3.Nowy Žmigrod

Poraďte sa v kluboch a do štvrtka nahláste.

Nácvik-platba

Cena za holuba je 0,15€

Peniaze vložiť do obálky ,uzavrieť a na obálku napísať počet holubov ,sumu a odovzdať vodičovi.

Počet holubov do jedného koša 25.

Kompenzácia financií

Po dohode ZO sa peniaze za neodleteny pretek Limanowa2 odpočitaju na rezervny fond a holuby naviac za rok 2019.

Hencovce -/+21,6

Čaklov -/ -34,8

Michalovce -/ -35,2

Trebišov -/ -18,6

Stropkov -/ -110,2

Strážske -/ +10

Vranov -/ -40

Humenné -/ +34

Znamienka – zaplatiť do pokladne OZ

+ OZ vyplati ZO

Rezervný fond

Poprosím všetky ZO, aby do 25.8.2019 zaplatili do pokladne OZ schválené poplatky do rezervného fondu

Hencovce: 261€

Čaklov: 104€

Vranov: 110€

Michalovce: 114€

Trebišov: 140€

Stropkov mesto: 167€

Strážske: 60€

Humenné: 56€

ZO, ktoré si finančné podlžnosti nevyrovnajú do 25.8.2019 nebude im umožnené nasadiť mladé holuby na preteky.

Nácvik mladé holuby

Nácvik mladých holubov sa uskutoční dňa 18.8.2019 (nedeľa)

Miesto vypustenia KUROV ( pri Bardejove)

Harmonogram zberu:sobota 17.8.2019

Trebišov: 18:30

Michalovce: 19:15

Humenné: 20:00

Strážske: 20:30

Hencovce:21:00

Vranov: 21:30

Čaklov: 22:00

Stropkov mesto: 23:00

Počty holubov hlásiť do 14.8.2019. ( streda) do 18:00 hod.