Mesačné archívy: jún 2019

Demmin

Pretek Demmin, konaný 23.6.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 21.6.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Olawa 1

Pretek Olawa 1, konaný 23.6.2019

Košovanie 22.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Aktív predsedov ZO

Dňa 21.6.2019 o 18.00hod v KD v Hencovciach je zvolaný aktív predsedov všetkých ZO v OZ Michalovce.

Účasť predsedov alebo ich zástupcov je povinná.

Pozvánka

Dňa 21.6.2019 o 18:20 hod. sa uskutoční mimoriadna konferencia OZ

Program schôdze:

  1. Voľba funkcionárov OZ
  2. Pretekový plán mladých holubov
  3. Žiadosť Región TATRY o účasti na výstave KDTVR ŠARIŠ

Počet delegátov za ZO:

Čaklov 3

Hencovce 6

Vranov 2

Humenné 3

Strážske 3

Michalovce 4

Trebišov 5

Stropkov mesto 4

Účasť je povinná!!!

Schôdza sa uskutoční po skončení nasadzovania na pretek Demmin.

Miechow

Pretek Miechow konaný dňa 16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 16:15 hod/ 8 košov ( TV + MI )

Hencovce: čas 17:00 hod/ 14 košov ( HENC + VT+ HE + STR )

Čaklov: čas 17:20 hod/ 3,5 koša

Stropkov mes.: čas 18:40 hod/ 6,5 koša

Pretek Miechow je na koeficienty.

Cena za holuba je 0,25€. Peniaze je potrebné dať do obálky a odovzdať šoférovi.

Miedzychód

Pretek Miedzychód 2, konaný dňa16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 9:30 hod/ 12 košov

Michalovce: čas 10:10 hod/ 4 koše

Hencovce: čas 11:00 hod/ 25 košov

Stropkov mes. : čas 12:00 hod/ 7 košov

Skúšky na posudzovateľa

OZ Michalovce informuje svojich členov o možnosti prihlásenia sa zaslaním prihlášok na skúšky posudzovateľov štandardných holubov. Termín do 31.8.2019 na adresu sekretariátu SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra.

Zrušenie schôdze OZ

Ak považujeme uznesenie ÚKK SZCHPH za rozhodnutie, voči ktorému sa možno do 30 dní odo dňa doručenia odvolať, potom treba povedať, že odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný účinok. To znamená, že práva, o ktorých rozhodol orgán v rozhodnutí nemôžu byť realizované skôr, ako uplynie 30-dňová lehota na odvolanie, alebo v prípade podania odvolania až do rozhodnutia o odvolaní. Vo výnimočných prípadoch môže osobitný predpis vylúčiť odkladný účinok, čo však naše stanovy nepoznajú. Treba teda vyčkať na uplynutie 30-dňovej lehoty, v ktorej je možné sa odvolať. Ak uplynie a odvolanie nebude podané, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a malo by sa postupovať podľa uznesenia ÚKK. Ak však bude podané odvolanie, treba vyčkať až na rozhodnutie o odvolaní a podľa toho postupovať ďalej. Odporúčanie člena KK OZ Michalovce. 

Z toho dôvodu, sa schôdza výboru OZ a predsedov ZO zvolaná na 7.6.2019 o 17:30 hod. v KD v Novom Ruskove RUŠÍ !!!

Marián Bašista, Ing.

Kepno 1

Pretek Kepno 1 konaný 9.6.2019

Košovanie 8.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Pozvánka

Dňa 7.6.2019 o 17:30hod. v KD v Novom Ruskove sa uskutoční schôdza výboru OZ, na ktorú sú pozvaní všetci predsedovia ZO, alebo ich zástupcovia.

Marián Bašista