Mesačné archívy: jún 2018

Pokyny k pretekom Sadki 2 a Miechow – 17.6.2018.

Sadki 2  – nasadzovanie sobota 16.6.2018 : Organizácia  a časy nasadzovania sa nemenia , sú rovnaké ako pri preteku Sadki 1.

Miechow – nasadzovanie v sobotu 16.6.2018. Prepravu na tento pretek zabezpečuje OZ Bardejov.Cena za holuba je 20 centov.

Odchody auta :

Stropkov – mesto  o 18.15 hod.

Hencovce – o 19.15 hod.

 

13.6.2018                                                                                                                Peter Kristiňak