Zrušenie nácviku

Nácvik

Z dôvodu zlého počasia sa plánovaný nedeľný nácvik ruší.

Košovanie na Limanowu 1 podľa harmonogramu zberu.

PK.