Zmeny dátumov pretekov.

V súvislosti s naďalej pretrvávajúcim nepriaznivým počasím sa úvod pretekovej sezóny uskutoční takto:

1.5.2017  nácvik Široké  s ranným zberom. Cena za holuba je 0,13.- EUR. Časy odchodov auta :

5.00  hod. Michalovce, 6.00 hod. Humenné, 6.30 hod. Strážske, 7.30 hod, Hencovce, 8.00 hod. Vranov , 8.30 hod. Čaklov, 9.30 hod. Stropkov – mesto.

 

6.5.2017 sobota – pretek L.Mikuláš 1. Zber bude v piatok 5.5.2017 o jednu hodinu posunutý neskôr oproti pôvodnému harmonogramu.

8.5.2017 pondelok – pretek L.Mikuláš 2. Zber v nedeľu 7.5.2017 podľa pôvodného harmonogramu.

 

V prípade nepriaznivej predpovede počasia sú možné zmeny, ktoré budú oznámené.

 

26.4.2017                                                                                           Peter Kristiňak