Zber košov

Výbor OZ Michalovce ukladá ZO aby do soboty 2.5.2020 vyčistili a vydenzifikovali pretekové koše lebo v sobotu sa uskutoční ich zber kôli STK.

P.K