Výročná členská schôdza OZ CHPH Michalovce

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje, že
výročná členská schôdza OZ CHPH Michalovce
sa uskutoční dňa 7. 2. 2016 o 15.00 hod.

v penzióne Kondor v Zamutove.