Výberové konanie

Výbor OZCHPH Michalovce vyhlasuje výberové konanie:

a.) preprava poštových holubov na preteky pre OZ Michalovce

b.) spracovateľa výsledkov pre OZ Michalovce

Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69 alebo na akmec@post.sk do 31.3.2020.