Upozornenie

Prosím tajomníkov alebo zástupcov ZO Hencovce, ZO Strážske, ZO Humenné ,aby mi urýchlene poslali evidenčné listy ZO a ostatne ZO dohlásiť objednávku materiálu (krúžky, gumičky, kontrolné listy) na e-mail akmec@post.sk

tajomník OZ :Peter Kmec