30. Apríla 2011

Pretek starých holubov

8. mája 2011

Pretek starých holubov

14. mája 2011

Pretek starých holubov

22. mája 2011

Pretek starých holubov

29. mája 2011

Pretek starých holubov

5. júna 2011

Pretek starých holubov

5. júna 2011

Pretek starých holubov

12. júna 2011

Pretek starých holubov

19. júna 2011

Pretek starých holubov

19. júna 2011

Pretek starých holubov

26. júna 2011

Pretek starých holubov

26. júna 2011

Pretek starých holubov

5. júla 2011

Pretek starých holubov

9. júla 2011

Pretek starých holubov

9. júla 2011

Pretek starých holubov

17. júla 2011

Pretek starých holubov

23. júla 2011

Pretek starých holubov

23. júla 2011

Pretek starých holubov

31. júla 2011

Pretek starých holubov

28. augusta 2011

Pretek mladých holubov

4. septembra 2011

Pretek mladých holubov

11. septembra 2011

Pretek mladých holubov

17. septembra 2011

Pretek mladých holubov

25. septembra 2011

Pretek mladých holubov