20. Apríla 2007

Pretek starých holubov

1. mája 2007

Pretek starých holubov

13. mája 2007

Pretek starých holubov

20. mája 2007

Pretek starých holubov

27. mája 2007

Pretek starých holubov

3. júna 2007

Pretek starých holubov

3. júna 2007

Pretek starých holubov

10. júna 2007

Pretek starých holubov

16. júna 2007

Pretek starých holubov

16. júna 2007

Pretek starých holubov

24. júna 2007

Pretek starých holubov

30. júna 2007

Pretek starých holubov

30. júna 2007

Pretek starých holubov

8. júla 2007

Pretek starých holubov

14. júla 2007

Pretek starých holubov

15. júla 2007

Pretek starých holubov

22. júla 2007

Pretek starých holubov

28. júla 2007

Pretek starých holubov

26. augusta 2007

Pretek mladých holubov

2. septembra 2007

Pretek mladých holubov

9. septembra 2007

Pretek mladých holubov

16. septembra 2007

Pretek mladých holubov