Pretek Wojnicz

Pretek Wojnicz sa uskutoční 9.5.2021.

Plán zberu: 8.5.2021

Trebišov- 18.30 hod 

Hencovce- 19.30 hod 

Vranov- 20.00 hod 

Čaklov- 20.30 hod